9 Ara, 2023 @ 8:41
Banner Top

3D yazıcı plastik malzeme ailesi içerisinde ev tipi yazıcılar için en sık kullanılan malzemeler ABS ve PLA’dır. Bu malzemelerin ikisi de termoplastiktir; başka bir ifadeyle, iki malzeme de ısı uygulandığında erime ve soğutulduğunda aynı biçimde donma özelliği gösterir. Bu noktada şunu vurgulamak gerekir: Bu malzemelerin ikisinin de bozunmadan saklanabilmesi için neme uzun süre maruz kalmaktan korunması gerekmektedir.

Ortak noktalarına rağmen, ABS ve PLA arasında temel bir farklılık bulunmaktadır: ABS petrol tabanlı bir plastik iken PLA şeker ya da mısırdan üretilen bitkisel bir plastiktir. Bunun yanında, bu iki malzemenin dereceleri de önemlidir. Personal 3D Printing Community’ye göre, PLA için standart derece 4043D ve ABS için PA-747’dir.

Aşağıdaki tabloda ABS ve PLA malzemeleri çeşitli karar kriterleri için karşılaştırılmıştır.

Kriter ABS PLA
Kaynağı Petrol Bitki
Parça doğruluğu Baskı yatağına ilk temasta kıvrılma; keskin köşeli parça üretmekte sıkıntı; ısıtılmış baskı yatağı ihtiyacı Daha iyi eridiğinden daha yüksek performans; katmanlar daha sağlam birleşir; soğutma ihtiyacı
Malzeme özellikleri Güçlü plastik; esnekliği iyi; asetonda çözünür; eğilmeye eğilimli Çevre dostu; daha parlak ve sağlam; erime noktası daha düşük; kırılmaya ve dağılmaya eğilimli
Koku Yanan plastik Şeker/mısır
Baskı yüzeyi gereklilikleri Poliamid bant Mavi çizim bantı (daha ucuz)
Çözücü MEK veya aseton Kompleks ve daha tehlikeli
Renk Opak Opak, yarı saydam veya saydam

Ev tipi 3D yazıcının ihtiyaçları anlamında ABS ve PLA malzemelerinin ikisiyle de boyutları isabetli parçalar üretmek mümkündür. Bununla birlikte, farklılık gösteren malzeme özellikleri dolayısıyla, ABS ısıtılmış bir baskı yatağına ihtiyaç duyarken (genelde 100°C’ın üzerinde) PLA ısıtılmış yatağa ihtiyaç duymaz. Öte yandan, PLA ile üretilen parçaların baskı esnasında soğutulması gerekir; fakat ABS’le üretilen parçalarda böyle bir ihtiyaç yoktur.

ABS PLA’ya göre daha esnek bir malzemedir; PLA ise kırılmaya daha yatkındır. Bu özellikleri dolayısıyla ABS birbirine geçen ya da bağlanan parçaların üretilmesi için daha uygundur. PLA ABS’den daha parlak bir yüzeye sahiptir; fakat ABS’in aseton ve MEK içerisinde çözünmesi dolayısıyla bu malzemeden üretilen parçalar da parlatılabilmektedir. ABS ile üretilen parçalar birbirine aseton yardımıyla bağlanabilir. PLA çevre dostu bir malzeme olarak avantajlıdır; bununla birlikte bu malzemenin erime noktası ABS’ye kıyasla ciddi anlamda düşüktür: PLA ile üretilmiş bir parça güneşin altındaki bir arabada unutulduğu takdirde büyük ihtimalle bozulacaktır. Fakat yine de PLA ile baskı ABS’ye göre çok daha az kötü kokar.

Şunun altını çizmekte fayda var: malzemelerin değerlendirmesini baskı yapılacak çevrenin özellikleriyle birlikte değerlendirmek gerekmektedir. Örneğin, ABS ile üretilmiş bir parça çatlamaya ve eğilmeye daha eğilimlidir ve baskı çevresinin buna göre ayarlanmasında fayda vardır. Benzer şekilde, eğer bastırılan parça beklenenden daha zayıfsa, bu parçanın yoğunluğunu arttırmak, katman eklemek ve baskı hızını ve ısısını değiştirmek denenmelidir.

Son ve en az diğerleri kadar önemli bir başka nokta ise ABS ya da PLA kullanan yazıcıların kalibrasyonudur. Bazı yazıcılar bu iki malzemeyle de yazdırmaya izin verse de, bu ikisi veya her ikisinden birinin renkleri arasındaki geçişler için kalibrasyon gerekecektir. Bu işlem ise son kullanıcı için görece zordur ve karar aşamasında muhakkak göz önünde bulundurulmalıdır.

Aşağıda iki malzemeyi karşılaştırmak için bir kolay karşılaştırma tablosu sunulmuştur; her artı (+) işareti o anahtar kelime için avantajlı olan malzemeyi göstermektedir.

Anahtar Kelimeler ABS PLA
Baskı yatağı ısıtması +
Soğutma +
Yüzey gereklilikleri +
Katman tutunma +
Koku +
Zarara dayanıklılık +
Çevresel etkisi +
Banner Content
Tags: , , ,

Related Article